AKTİVİSTLER PATRİK FİLARETE KADIN HAKLARINI KORUMAK İÇİN GÜÇLERİ BİRLEŞTİRMEYİ ÖNERDİLER

Suriye, Türkiye, Bosna Hersek ve Ukrayna'dan gelen sosyal aktivistler, insan hakları savunucuları, gönüllüler, Ukrayna Ortodoks Kilisesi – Kiev Patrikhanesi başkanı Filaret ile görüşüp, şimdi Suriye'de ve Ukrayna'nın doğusunda yaşanan insanlığa karşı suçlarla ilgili gerçeği farklı dinlerin takipçilerinin dünya toplumuna iletmeye yönelik güçlerini birleştirmek üzerinde konuştular. 

Etkinliğe Vicdan Konvoyu yetkilileri katıldı. Arasında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) uluslararası bağış toplama koordinatörü Nalan Dal (Türkiye), Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic (Bosna ve Hersek), insan hakları aktivisti, ülke dışındaki alternatif Suriye hükümeti üyesi Dima Musa (Türkiye), Anadolu ajansı muhabiri Meryem Gökteş (Türkiye), kamusal figür ve gazeteci Olga Fryndak (Ukrayna), Ukrayna milletvekili Olga Bogomolets (Ukrayna).

Ukrayna Ortodoks Kilisesi – Kiev Patrikhanesi Başpiskoposu ile yaptığı görüşmede günümüzde Esad rejimi altındaki hapishanelerde bulunan ve hakaret, şiddet ve tecavüze maruz kalan binlerce Suriyeli kadın başta olmak üzere insan hakları ihlali hakkında konuşuldu. Şimdi Kırım ve Doğu Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında kadınların da görüşleri nedeniyle tehlike altında kaldıkları, sevdiklerini kaybetmekte oldukları dile getirildi.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasiç, Srebrenitsa'nın ele geçirilmesinden sonra Sırp Cumhuriyeti ordusu genelkurmay başkanı General Ratko Mladiç'in bizzat Bosnalı Müslümanlara kurtuluş  sözü verip onun yerine sadece çocuk ile kadınları tahliye etme  emrini verdiği ve erkeklerin de daha sonra tahliye edileceğine temin ettiği gibi korkunç olayları hatırlattı. Fakat aslında kurşuna dizilip toplu mezarlara gömüldüler. Ölenlerin toplam sayısı 12 ila 77 yaş arasındaki yaklaşık 8 bin erkekti.

Patrik Filaret’e Beşar Esad rejimi altındaki tutuklu kadınların yaşandığı korkunç şeyleri dünya toplumuna iletmeye çalışan ve haklarını korumayı teşvik eden dünyanın 55 ülkesinden gelen 10 binden fazla kadının katıldığı uluslararası çapta eylem olan Vicdan Konvoyu da dile getirildi.

Hem Müslüman hem de Hristiyan kadınlar dahil olan toplantının katılımcıları, Ukrayna Ortodoks Kilisesi – Kiev Patrikhanesi başpiskoposuna bugün dünyada olup bitenlerle ilgili gerçeği cemaatine iletme çağrısında bulunup farklı dinlerin takipçilerinin güçlerini insan hakları, hayat ve barışı korumak için birleştirmeyi önerdiler. 

Patrik Filaret, aktivistlerin çalışmalarına minnet ve saygısını dile getirip, gerçek için zor bir mücadelede gösterdikleri gayret en büyük övgüye hak ettiğini vurguladı:

 “Kötülüğü yok etmek onun yerine iyiliği yaymak için hakikat ve vicdan ilkelerine dayanarak birleşmeliyiz. Doğruyu söyleyerek dünya liderlerinin düpedüz yalan söyleyeceğine izin vermemeliyiz.”

 

Log in or register to post comments
If you find an error, select the desired text and press Ctrl + Enter, to notify the publisher.