Відродження ісламу в криму: методологічна база, джерела та історіографія дослідження

Відродження ісламу в криму: методологічна база, джерела та історіографія дослідження
Відродження ісламу в криму: методологічна база, джерела та історіографія дослідження
30.01.2008
Оцініть статтю: 
(138 оцінки)
oksana
Зображення користувача oksana.

Вивчення ситуації в мусульманському середовищі Криму має важливе суспільно-політичне значення, що обумовлено усвідомленням перманентної загрози вибуху мусульмансько-православного протистояння в Криму, малочисельністю спеціальних комплексних досліджень з даної теми, а також введенням до наукового обігу значної кількості нових архівних джерел. На той час, коли питання ісламського фактора в Криму викликає великий інтерес українського суспільства, у науковій сфері вкрай не вистачає фундаментальних досліджень з проблем відродження ісламу в автономії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

1. Бойцова Е.Е. Ислам в Крыму национально-религиозная идентификация крымских татар (вторая половина ХV – конец XVIII вв.). — Автореф. на соискание ст. к. ист. н. – К., 1999. – 16с.

2. Бондаренко В. Релігійна ситуація в Україні: перспективи її розвитку // Релігія і суспільство в Україні: фактори змін (Матеріали міжнародної конференції). – К., 1998. – С. 60 – 67.

3. Бондаренко В. Спасіння душі – найвищий закон // Людина і світ. – 1995. – № 1 – 2. – С. 7 – 9.

4. Булатов А. Возрождение ислама в Крыму: современность, проблемы, перспективы // Голос Крыма – 2004. – 1 января.

5. Булатов А. Сохраним азизы Крыма // Голос Крыма. – 2005. – 20 мая.

6. Взаимоотношения религиозных конфессий в многонациональном регионе. Сборник научных трудов. – Севастополь: «Вебер», 2001. – 240 с.

7. Витяг із стенограми засідання Ради представників кримськотатарського народу // Кримські студії. – 2002. – № 5 – 6 . – С. 5 – 29; Доручення за результатами засідання Ради представників кримськотатарського народу // Кримські студії. – 2001– № 1. – С. 6 – 9; Заява ІV Курултаю кримськотатарського народу „Про відродження релігійного життя кримських татар і збереження релігійної толерантності в Криму 10 листопада 2001 року” // Кримські студії. – 2001. – № 5 – 6. – С. 21.

8. Войналович В. Етноконфесійні процеси у Криму XX століття: історіографія проблеми // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних відносин. – 2003. – Вип.23. – С. 217 – 219.

9. Говорит М. Джемилев. Доклады на сессиях Курултая 1991 – 2001. – Симферополь, 2001. – 244 с.

10. Григор’янц В. Ісламський фактор у Криму: Про деякі особливості процесу “відродження ісламу” (1989 – 1999 рр.) // Кримськотатарське питання. – 2001. – Ч. 2. – С. 48.

11. Григорьянц В. “Свет и тени” возрождения ислама в Крыму // Историческое наследие Крыма. – 2004. – № 5. – C. 135 –147.

12. Григорьянц В. К вопросу о государственно-конфессиональных отношениях в Украине и АРК. – Симферополь, 2003. – 44 с.

13. Григорьянц В. К вопросу об етноконфессиональних аспектах процесса интеграции крымскотарских репатриантов в украинский социум // Этнография Крыма ХІХ – ХХ вв. и современные этнокультурные процессы / Материалы исследования. – Симферополь, 2002. – С. 29 – 35.

14. Григорьянц В. Крым: информационный фактор и этноконфессиональная конфликтогенность // Регіональні проекції державної політики.– Сімферополь: Таврія, 2003. – С. 59 – 66.

15. Григорьянц В. О некоторых вопросах государственно-конфессиональных отношениях в Украине и АРК // Межконфессиональный диалог как условие для достижения подлинной религиозной свободы в полиэтничном Крыму // Материалы межконфессиональных чтений. – Симферополь, 2001. – С. 49 – 64.

16. Григорьянц В. О некоторых особенностях процесса возрождения ислама в Крыму// Персонал. – 2001. – № 2. – С.15 –17.

17. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25.

18. Заявление ДУМК // Крымское время. – 2000. – 13 июля.

19. Ишин А. Особенности межконфессионального диалога в Крыму на современном этапе // Восточная (Крымская) война 1953 – 1956 гг. – Симферополь, 2005. – Т.1. – С. 108 – 114.

20. Кирюшко М. Вивчення ісламу в Україні. Бібліографічний огляд // www.islam.kiev.ua

21. Кирюшко М. Вивчення ісламу в Україні: аналітично-бібліографічний огляд // Україна: події, факти, коментарі. – 2004. – №6. – С. 65–74.

22. Кирюшко М. Демократія і релігійна свобода (мусульмани в християнському середовищі сучасної України) // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 21. – К., 2002. – С. 282 – 293.

23. Кирюшко М. Дисертації по ісламу в Україні // http://www.islam.kiev.ua/.

24. Кирюшко М. Іслам на українських землях // Українське релігієзнавство. – 2004. – №3 – 4. – С.111 – 128.

25. Кирюшко М. Іслам у житті кримських татар // Людина і світ. – 2001. – № 1.– С.26 - 29.

26. Кирюшко М. Іслам у системі чинників національної інтеграції кримськотатарського народу // Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід 1991–2000 років. – К.: ІПіЕНД, 2002. – С.284–317.

27. Кирюшко М. Історіографія сучасного українського ісламознавства і становлення мусульманської спільноти в незалежній Україні // Культура народов Причерноморья. – 2002. – №2(28). – С.148 – 165.

28. Кирюшко М. Мусульмане і христиане: анализ воззрений и поиски взаимопонимания // Арраид. – 2004. – № 1.

29. Кирюшко М. Мусульмане Украины: вопросы обеспечения свободы вероисповедания // Центральная Азия и Кавказ. – Швеция, Стокгольм, Центр социально-политических исследований. – 2004. – № 6 (36). – С. 73–78.

30. Кирюшко М. Мусульмани в українському суспільстві: соціальні виміри // Українське релігієзнавство. – 2004. – №3 – 4. – С.129 – 141.

31. Кирюшко М. Мусульмани в українському суспільстві: соціальні орієнтації і політичні погляди // Людина і світ. – 2003. – № 11. – С.2 – 7.

32. Кирюшко М. Мусульмани в українському суспільстві: соціальні орієнтації та політичні погляди // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 24. – 2003. – С. 339 – 352.

33. Кирюшко М. Мусульмани в християнському середовищі сучасної України // Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. – К., 2001. – С. 235 – 242.

34. Кирюшко М. Мусульмани незалежної України і сучасне українське ісламознавство // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? – К.: ІПіЕНД, 2002. – С. 264–282.

35. Кирюшко М. Мусульмани у незалежній Україні // Історія релігії в Україні. – Т.10. – Київ–Дрогобич: Коло, 2003. – С. 229 – 245.

36. Кирюшко М. Мусульмани у незалежній Україні: політологічний дискурс // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип.18. – К., 2002. – С. 289 – 303.

37. Кирюшко М. Мусульманська спільнота в сучасній Україні // Сьомі сходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 4–5 червня 2003 р. – К., 2003. – С. 189 – 191.

38. Кирюшко М. Мусульманські культурно-просвітницькі і благодійницькі організації в незалежній Україні // Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 20–22 травня 2003 р. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2003. – С. 40 –43.

39. Кирюшко М. Питання вивчення ісламу в сучасній українській суспільствознавчій літературі // Історія релігій в Україні. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2002. – С. 27 – 34.

40. Кирюшко М. Стратегії співробітництва між українськими та ісламськими банками та іншими суб’єктами економіки // Релігійна панорама. – 2004. – №10. – С.70 – 71.

41. Кирюшко М. Християни і мусульмани: від протистояння до діалогу // Соціум. – 2003. – № 13.

42. Кирюшко М.І., Бойцова О.Є. Іслам в Криму : релігійно - національна самоідентифікація кримськотатарського народу. – К. : Світогляд, 2005. – 300 с.

43. Кирюшко Н. Мусульмане в украинском обществе: социологическое исследование. – К.: Ансар Фаундейшн, 2005. – 46 с.

44. Кирюшко Н. Первый шаг к достижению единства мусульман Украины // Дуслык. – 2003. – № 2. – С. 28–32.

45. Кирюшко Н. Поиск взаимопонимания // Арраид. – 2004. – №12. – С.4 – 5.

46. Киселева Н. Вандалы ХХ века. Крымская ассоциация социологов // Крымская правда. – 2000. – 12 декабря.

47. Киселева Н. Все хуже, хуже и хуже? Крымская ассоциация социологов // Крымская правда. – 2000. – 23 декабря.

48. Клес Н. Міжконфесійний і міжетнічний діалог: запобігання конфліктам // Релігія і суспільство в Україні: фактори змін (Матеріали міжконфесійної конференції 15-16 травня 1998 р.). – К., 1998. – С. 79 – 90.

49. Коростелина К.В. Система социальных идентичностей: опыт этнической ситуации в Крыму. – Симферополь: Доля, 2002. – 255 с.

50. Крымские репатрианты: депортация, возвращение, обустройство. – Симферополь: Издательский Дом «Амена», 1998. – 340с.

51. Маврін О. Ісламський чинник у кримськотатарському національному русі // Політологія. Етнологія. Соціологія: Доповіді та повідомлення III Міжнародного конгресу україністів. – Харків, 1996. – С. 243 – 246.

52. Муратова Э. Политологический анализ возрождения ислама в Крыму // Іслам і Україна : роботи переможців першого Всеукраїнського ім. А. Кримського конкурсу ісламознавчих досліджень молодих учених. – К., Ансар Фаундейшн, 2005. – С. 181–220.

53. Національні відносини в Україні ХХ ст./ Збірник документів і матеріалів. – К., 1994. – 556 с.

54. Положение о Республиканском Комитете по делам национальностей и депортированных граждан АРК от 23 июля 2002 года. Постановление Совмина АРК № 274 // Сборник нормативно-правовых актов АР Крым. – 2002. – № 8. – С. 1970-1973.

55. Постановление ВР АРК о ходе выполнения программы обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан в АРК на 2002 год от 18.10.2002 № 281-3/02 // Сборник нормативно-правовых актов АР Крым. – 2002. – № 10. – С. 2519-2520.

56. Прогнозные объемы финансирования Программы расселения и обустройства крымских татар до 2005 года // Збірник урядових нормативних актів України. – 2002. – № 27. – С. 150 – 160.

57. Рибачук М. Роль ісламу у кримськотатарському національному відродженні // Кримські татари: Історія і сучасність. – С. 159 – 163.

58. Рибачук М. Через діалог – до храму злагоди // Віче. – 1995. – № 6. – С. 145 – 153.

59. Середа В. У пошуках злагоди // Політика і час. – 1995. – № 6. – С. 26 – 30.

60. Ситуація в мусульманському середовищі Криму // Поточний архів Комітету у справах релігій АРК. Документ № 393/01 – 07/6 від 10.07. 2006 р.

61. Смирнов С. Конфесій багато, закон же для всіх один // Віче. – 1999. – № 3. – С. 124 – 130.

62. Совет по делам религий при Правительстве Крыма. Государственный архив при Совете Министров АР Крым. – ДААРК, ф. 3909, оп. 1.

63. Список мечетей Крыма на 01.01.2005 р. // Поточний архів ДУМК.

64. Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві Моніторинг дотримання прав меншин. Випуск 25, 1-15 квітня 2003 р. 08.04.2003 Фонд ХХІ Європа // Православіє в Україні. Питання міжконфесійних відносин, проблеми власності на культуві споруди // http://www.europexxi.org.ua/

65. Тищенко Ю., Піховшек В. Повернення кримських татар: Хроніка подій. – К.: УНЦПД, 1999. – 344с.

67. Цвєтков О.П. Полікультурний і поліетнічний Крим: ідеологія стабільності // Політологічний вісник. – 2002. – Вип. 12. – С. 112 – 120.

68. Червонна С. Іслам у Криму: історія і сучасність // Людина і світ. – 1998. - №3. – С.2 – 10.

69. Червонная С. Возвращение и интеграция крымских татар в Крыму: 1990-е годы // Вынужденнные имигранты. Интеграция и возвращение. – М., 1997. – 170 с.

70. Червонная С. Исламский фактор в национальном правозащитном движении крымских татар. 1990-е годы. // Иордан М.В. Ислам в Европе – М., 2001. – 516 с.

71. Юрченко М.М. Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні: Автореф. на здобут.…кандид. іст. наук. – Одеса, 1998. – 16с.

72. Victor Gankevitch. Le Facteur Islamique dans le Movement National des Tatars de Crimee apres 1991. //Memory, History and Critique. European Identity at the Millennium. Fifth Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI). 19-24 August 1996, Utrecht.

ГРАНАТ Юлія Станіславівна

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Щоб додати коментар, увійдіть або зареєструйтесь
Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.