Сучасний підхід до Корану та Сунни. Під ред. Махмуда Аюба

Сучасний підхід до Корану та Сунни

Під ред. Махмуда Аюба

«Сучасний підхід до Корану та Сунни» — це збірка спеціально відібраних статей, які були презентовані в Літньому інституті для вчених у 2008 році в штаб-квартирі МІІД в Херндоні (Вірджинія, США). Ессе, які входять до цієї збірки й подані як окремі розділи, написані на різні важливі теми, які стосуються Корану та Сунни.

Коран та Сунна є двома первинними джерелами мусульманської віри, життя, закону та набожності. Коран, будучи божественним одкровенням (вахі), є для мусульман основою їхньої віри, і Сунна, або приклад з життя Пророка Мухаммада, є моделлю їхньої моралі. Разом вони є двома джерелами закону (шаріату) та путівником до процвітання та щастя в цьому житті й благословення в житті наступному. Хоча Коран і Сунна, будучи божественним вдохновенням (ілхам), матеріально й формально є двома незалежними джерелами, вони нерозривно поєднані динамічним взаємозв’язком. Правила та приписи (ахкам) Корану утворюють закон (шар) Бога. Вони доповнюються приписами достовірної Сунни, яка за своїм авторитетом є наступною після приписів Корану. Коран — це книга (кітаб), а Сунна — це мудрість (хікма), з якою Мухаммад, останній Пророк Бога, був посланий для того, щоб вести людство прямим шляхом (аль-сірат аль-мустакім), який вказав Бог. Ця книга прагне бути своєрідним нагадуванням мусульманам і немусульманам про місце Корану та Сунни в житті мусульманських спільнот у світі.