Слуга Бога й людства – спадок шейха Мухаммада аль-Газалі. Бенауда Бенсаїд

Слуга Бога й людства – спадок шейха Мухаммада аль-Газалі

Бенауда Бенсаїд

«Слуга Бога й людства – спадок шейха Мухаммада альГазалі» – дослідження моделі да‘вату шейха Мухаммада аль-Газалі. Робота аналізує життя, освіту, кар’єру, інтелектуальний і професійний вплив шейха Аль-Газалі на концепцію да‘вату й суспільство в цілому, а також на становлення його особистості зокрема. Вона також ілюструє як Аль-Газалі, учений з традиційними поглядами й глибоким розумінням філософії, динаміки й впливу Ісламу використовує сучасний підхід, який включає аналіз релігії, суспільства й сучасного да‘вату.

Аль-Газалі розглядав да‘ват як питання колосального значення, котре потребує багатоаспектного й багатопрофільного підходу, тому що він пов’язував його, по-перше, з потребою людства вірити в Бога і, по-друге, з інструментом, який вимірює загальну деградацію мусульманського духовного мислення.

Таким чином, дослідження аналізує концептуальну структуру да‘вату в розумінні Аль-Газалі, включаючи його концепції та характеристики, а також да‘ват Пророка, за Кораном, питання первозданної сутності людини (фітра) й універсальність да‘вату. Воно також охоплює вплив суспільства й культури на да‘ват, погляди Аль-Газалі на да‘ват у контексті відродження, значення й вплив соціально-економічних і політичних факторів, які стосуються його розвитку.