В Одесі відбудеться науково-практична конференція «Іслам у сучасній Україні»

В Одесі відбудеться науково-практична конференція «Іслам у сучасній Україні»
В Одесі відбудеться науково-практична конференція «Іслам у сучасній Україні»

У червні 2019 року в Одесі планується проведення науково-практичної конференції, участь у якій візьмуть наукові і науково-педагогічні працівники, богослови, ісламознавці, журналісти, держслужбовці, а також усі, хто досліджує роль ісламу в сучасній Україні. Робочими мовами конференції є українська, російська, англійська.

Учасники конференції «Іслам у сучасній Україні» під час роботи обговорюватимуть такі питання:

— історія ісламу в Україні і сучасність;

— особливості поширення ісламу в Україні у період незалежності;

— іслам в історії Одеського регіону України;

— соціальні вчення ісламу в Україні;

— іслам у міжрелігійному діалозі;

— антропологічна проблематика в сучасному ісламі;

— іслам і віртуальна реальність;

— специфіка культури ісламу в Україні.

Особливо цікавим у роботі конференції можуть стати аудіо або відео-презентації проведених досліджень; фотовиставка праць дослідників релігії; презентація релігієзнавчої і теологічної літератури, книжково-журнальних новодруків у царині актуальних проблем вивчення ісламу й інших релігій.

Організаторами цього наукового заходу є Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (факультет історії та філософії, кафедра філософії та методології пізнання); науково-дослідний центр «Компаративістські дослідження релігії»; одеське обласне відділення Української асоціації релігієзнавства; Український центр ісламознавчих досліджень; Духовне управління мусульман України «Умма»; ВГО «Український центр ісламознавчих досліджень».

До складу оргкомітету заходу увійшли такі особи:

— кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та методології ОНУ ім. І.І. Мечникова Едуард Іванович Мартинюк;

— асистент зі зв’язків з громадськістю Ісламського культурного центру м. Києва Олег Михайлович Гузік;

— кандидат філософських наук, викладач ВНКЗ «Одеський педагогічний коледж» Ольга Феліксівна Гольд.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику у вигляді тез доповідей.

Для участі у конференції до 25 квітня 2019 року потрібно заповнити онлайн-форму, надіславши її на електронну адресу, а також додати текст з обов’язковою вказівкою тематичного напряму або іншої події конференції, у якій планується участь (назву події можна вказати в імені файлу скорочено).

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповідей приймаються до друку українською або іншою мовою з обов’язковою короткою анотацією англійською мовою (максимум три речення).

Обсяг тез — не більше 2-х сторінок тексту формату А4 відповідно до вимог, включаючи анотацію. Можливість публікації більшої кількості сторінок і вартість такої публікації узгоджується індивідуально.

Тези потрібно оформити таким чином:

1. Прізвище, ім’я автора/авторів; нижче — назва наукової установи чи навчального закладу (праворуч, напівжирним). Крапку наприкінці не ставити.

2. Назва доповіді (великими літерами, напівжирним, вирівнювання — по центру). Крапку наприкінці не ставити.

3. Коротка анотація (до трьох речень) англійською мовою. На початку анотації — прізвище, ім’я автора/авторів і назва статті англійською мовою.

4. Текст тез і список літератури (за наявності). Посилання на джерела інформації (за наявності) у тексті наводяться у квадратних дужках.

При наборі тексту потрібно дотримуватися таких вимог:

1) використовувати текстовий редактор Microsoft Office Word або його аналоги; файл обов’язково зберігати у розширенні .doc або .docx;

2) обирати розмір сторінки — А4, орієнтація — книжкова;

3) вимкнути «перенос»;

4) відступ першого рядка кожного абзацу робити автоматично через меню Microsoft Word (Формат — Абзац — перший рядок: відступ на 0,5 см);

5) поля: верхнє, нижнє, праве і ліве — 2 см;

6) шрифт — Times New Roman, розмір — 14; інтервал — 1,5 рядка;

7) таблиці набирати шрифтом Times New Roman, розмір — 12 з одинарним міжрядковим інтервалом;

8) малюнки і діаграми розробляти у додатку до Microsoft Word — Microsoft Graph;

9) малюнки, діаграми і таблиці створювати з використанням чорно-білої гами (використання кольору і заливок не допускається; усі малюнки і таблиці повинні мати назву);

10) відстань між словами — не більше одного не друкованого знака (прохання уникати зайвих «пробілів» між словами).

Відповідальність за достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, логічну коректність і фахову відповідність несуть автори.

Тези доповідей друкуються в авторській редакції.

Тези доповідей студентів друкуються за умови зазначення прізвища, імені і по-батькові наукового керівника і наявності надісланої копії його рекомендації.

Участь у конференції безкоштовна. Оргкомітет не оплачує витрати учасників, але надасть допомогу у пошуках житла.

Дата проведення: 10 і 11 червня 2019 року.

Контакти:

OlgaGold: +380674828963 olgoldios@gmail.com

EduardMartinuk: +380674885794 eduardmartinuk@gmail.com

OlegGuzik: +380635619412 ukrcid@gmail.com

 

Щоб додати коментар, увійдіть або зареєструйтесь
Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.