Соціальна концепція мусульман України стане важливим чинником порозуміння

Соціальна концепція мусульман України стане важливим чинником порозуміння
Визнаний експерт з питань свободи совісті, політології, релігії, державно-церковних та міжнаціональних відносин Олександр Саган.
Соціальна концепція мусульман України стане важливим чинником порозуміння
Науковець наголосив, що він стане важливим чинником порозуміння і вирішення важливих соціальних проблем українського суспільства.
Соціальна концепція мусульман України стане важливим чинником порозуміння
"Структура Соціальної концепції достатньо об´ємна і охоплює всі сторони життя суспільства й людини..." - О.Саган
Соціальна концепція мусульман України стане важливим чинником порозуміння
Соціальна концепція мусульман України стане важливим чинником порозуміння
Соціальна концепція мусульман України стане важливим чинником порозуміння

На церемонії офіційного підписання «Соціальної концепції мусульман України», яка відбулася в Києві 11 грудня, був присутнім відомий релігієзнавець, науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, визнаний експерт з питань свободи совісті, політології релігії, державно-церковних та міжнаціональних відносин Олександр Саган.

Вітаючи усіх мусульман України із появою важливого і своєчасного документа, науковець наголосив, що він стане важливим чинником порозуміння і вирішення важливих соціальних проблем українського суспільства. Він також навів експертний висновок змісту «Соціальної концепції…»:

— У соціально-філософській науковій літературі поняття соціальної концепції/доктрини розглядається як сукупність соціально-філософських знань про сутність та устрій людського суспільства, ґрунтуючись на яких це суспільство ставить свої завдання і формулює норми. Головним у соціальній доктрині є формування світогляду, надання відповідей на запитання сучасності та конкретних рекомендацій щодо моделі поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Метою соціальної доктрини є формування системи поглядів, які охоплюють всі сторони життя людства — від глобальних процесів у світовому співтоваристві до соціальних вимог щодо окремого індивіда. Свого часу наш попередній директор Інституту філософії НАНУ академік В. Шинкарук соціальну доктрину означував як «…найбільш концептуалізовану форму існування ідеології, яка безпосередньо орієнтована на практичну дію, втілення в життя, дотримання в повсякденній поведінці».

Тому під соціальною доктриною ми розуміємо сукупність філософських і богословських поглядів щодо пізнання сутності та устрою суспільства, а також систему норм соціальної взаємодії, які випливають із цього пізнання й реалізуються в конкретних суспільних умовах.

Віруюча людина також шукає універсальні відповіді на гострі питання власного буття й прагне віднайти стійкі моральні орієнтири у сучасному мінливому світі. Тому одним з найважливіших аспектів практичного втілення теологічного вчення будь-якої релігійної організації є її соціальна концепція/доктрина, метою якої є оцінка соціальних проблем на основі базових постулатів віри.

Першою із релігійних інституцій соціальну доктрину почала виробляти Католицька церква. Цей документ зазнав розквіту наприкінці ХІХ — у ХХ століттях, коли римські понтифіки виклали її основи в численних енцикліках та доктринальних документах. Першою із таких енциклік стала енцикліка Папи Лева ХІІІ «Рерум Новарум» («новації» або «нові речі»), після якої фактично кожен релігійний напрям почав формувати власні погляди на «нові речі», які відбуваються у суспільстві.

Нині в Україні мають подібні концепції/доктрини католики, греко-католики, православні та протестантські церкви. Чудово, що до цього списку долучаються й українські мусульмани. Це надзвичайно важливо в умовах, коли вплив такого фактору, який ми нині називаємо «ісламською цивілізацією», постійно зростає. І це стосується не лише фактору демографічного зростання чи великих запасів природних ресурсів у мусульманських країнах. Нині вже не можна ігнорувати наявний там підйом науки, економіки, а також фактор збільшення міграції мусульманського населення у немусульманські країни.

Сучасний Іслам відіграє визначаючу роль у залученні мусульман до соціально-економічних перетворень у багатьох країнах світу, до, загалом, установлення нового міжнародного порядку.

Всі ці тенденції, а також глобалізація, що підвищила ступінь взаємопроникнення цивілізацій, в гострій формі поставили питання про необхідність, з одного боку, вивчення і поваги до Ісламу як до всеохоплюючої державотворної релігії, що формує і визначає культурні цінності різних народів. З іншого — необхідність для ісламських теологів формулювання й оцінки тих нових явищ, з якими зіткнулися мусульмани у ХХ, а, особливо, у ХХІ століттях. Йдеться про вчення Ісламу про людину, державу, політику, економіку, право тощо.

У нинішній Україні соціальна діяльність ісламських громад є достатньо помітною, як і їхнє намагання служити відродженню і розвитку України. Тому ухвалення соціальної концепції мусульман України та ознайомлення із нею населення країни є надзвичайно важливим і позитивним кроком на шляху подальшого пошуку взаєморозуміння і поширення толерантності в українському суспільстві. Адже йдеться про прояснення сутнісних ознак, що важливі для мусульман України, та спрямованість їхнього бачення розвитку сучасного суспільства.

Щодо характеристики власне концепції мусульман України, яка нині підписується. Одразу скажу, що експертне середовище оцінює її надзвичайно високо. Це дійсно ісламський та український продукт, який спрямований на означення того місця в житті України, яке нині займають мусульмани. Зокрема, йдеться про:

— відносини між собою та представниками інших релігій, державою, інститутами громадянського суспільства;

— означення ісламських оцінок різних царин життя людини й суспільства та визначення ролі, що відіграє в цьому Іслам і мусульмани;

— декларацію принципів, підходів й механізмів реалізації Божественних приписів стосовно цього світу, де «намісником Бога» є сама людина (Коран, 2:30) тощо.

Символічно і важливо, що ця концепція стала своєрідним продовженням самоорганізації мусульман України, яка проявилася в підписанні у грудні 2016 року представниками 34-х мусульманських організацій «Хартії мусульман України». Нинішня концепція свідчить, що «Хартія» — це була дуже правильна і плідна ідея, яка має своє продовження.

Соціальну концепцію мусульман України її авторами справедливо пропонується сприймати як фатву, тобто богословсько-правовий висновок, розроблений, викладений та оприлюднений представниками найавторитетніших ісламських учених та організацій України. Її положення можна інтерпретувати лише на основі приписів ісламського віровчення та їх реалізації в конкретних соціально-історичних реаліях сучасної України.

Структура Соціальної концепції достатньо об´ємна і охоплює всі сторони життя суспільства й людини. Серед них відзначимо розділи, дотримання постулатів яких мають важливе значення і для якісного покращення нинішнього українського суспільства: сім´я, праця, економіка, медицина, довкілля, мир, міжрелігійний діалог.

Зацитую два приклади того, як можна кількома фразами протидіяти нагнітанню релігійної істерії, яка інколи ще трапляється на теренах України:

«Мусульмани України разом з представниками інших віровизнань уважають, що стабільність, мир і процвітання мають не тільки загальну користь для всіх громадян держави, а є одним із чинників збереження, розвитку та зміцнення ісламської ідентичності». (Розділ 10. «Війна і мир в ісламі», п.2. «Ісламська концепція мирного співіснування»).

«Співпраця та діалог з представниками інших віровизнань гарантують ісламське представництво в суспільному житті країни, ухвалення важливих рішень у царині релігійного законодавства, вирішення важливих соціальних проблем». (Глава 11. «Ісламський заклик і сучасність», п. 2. «Участь у міжрелігійному діалозі»).

Наостанок хочу привітати усіх мусульман України із появою важливого і своєчасного документа — Соціальної концепції мусульман України, який стане важливим чинником порозуміння і вирішення важливих соціальних проблем українського суспільства, — завершив свою промову Олександр Саган.

Щоб додати коментар, увійдіть або зареєструйтесь
Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.